I denne utgaven av nyhetsbrevet viser vi litt av eksteriøret - utendørs - både vegger og litt fra omgivelsene. I den siste tiden skjer det mye utendørs på Treklang-området.

Skolens fasade - i tre med grønne kontraster.

Skolen får en delvegg som er kledd med spiler.

Sykehjemmet tar form

Soldans - energiskulptur 

Almenningen mellom skolen og sykehjemmet