Leder for innbyggerhuset på Treklang er ansatt og starter i begynnelsen av september.

Kyrre Romuld er ansatt som leder for innbyggerhuset. Han kommer nå fra Fagskolen i Viken, studiestedet for reiseliv på Geilo. Han bor på Oksenøya.  

Han er samfunnsengasjert, har erfaring fra å etablere nye tilbud, skaffe midler, være en fasilitator og tilrettelegger. Han har erfaring som frivillig på større arrangementer og festivaler. 

- Jeg er glad for at Kyrre Romuld har takket ja til jobben som leder for innbyggerhuset på Treklang, sier prosjektleder Kjellaug Hurlen.