Det blir både flerbrukshall og kunstgressbane på Treklang. Flerbrukshallen er snart ferdigstilt.

Flerbrukshallen har egen seksjon for turn, utover det er hallen tilgjengelig for mange aktiviteter. 

Salen kan deles i tre. Den er tilrettelagt for basketbaner, minihåndballbaner, håndballbane, volleyballbaner og badmintonbaner. 

- Vi vil legge til rette for at det kan gjennomføres Åpen Hall-prosjekt i regi av idrettslag, sier Christer Aafloen som er avdelingsleder for Idrett og bad i kommunen. 

Enkelte dager, mellom kl 17-20, vil deler av hallen bli stilt til rådighet for Åpen Hall. Det vil samtidig bli gjennomført diverse turntrening i resten av anlegget. - Hvilke dager det skal være Åpen Hall er foreløpig ikke klart, denne kabalen jobbes det med nå, for neste sesong, sier rådgiver Rolf Halvorsen.

Kunstgressbanen – treningstid for neste sesong blir fordelt til idrettslag, og eventuelt ledig tid vil kunne benyttes til aktivitet
for alle.