Treklang er Oksenøya skole, Oksenøya barnehage og Oksenøya sykehjem. Her vil du finne bygg for unge og eldre på samme tomt, og i samme nærmiljø.

Det har vært viktig at etableringen av Treklang oppleves som en felles prosess mellom elever, barnehagebarn, foreldre, beboere og pårørende, medarbeidere og nærmiljøet.

Tre viktige ord

Kjerneverdiene for Treklang er tilhørighet, trygghet og begeistring.   

  • Trygghet skal skapes gjennom at alle (barn, elever, foreldre, eldre) møter mennesker som setter gode rammer og gir dem muligheter.  
  • Tilhørighet skapes gjennom kontinuitet i opplevelser og aktiviteter gjentar seg over tid. Målet er fellesskap på tvers av roller og institusjoner. 
  • Begeistring: Vi ønsker å skape begeistring for Treklang sammen. Felles arenaer og arrangementer gir en unik mulighet for å skape nettopp begeistring.   

Nærmiljøet er den fjerde dimensjonen. Når nærmiljøet trekkes inn og finner sin plass kan det skapes en god samklang. På lekearealene, i møtelokalene, i idrettshall skal nabolagene ha sin naturlige plass.