- Hvert barn skal oppleve å være trygg, bli hørt og sett og få delta aktivt i egen hverdag. Relasjonene mellom barn og voksne og god tilknytning til hverandre, er selve grunnlaget vi gjør, sier Elisabeth Biørnstad, tjenesteleder i Oksenøya barnehage.

Samspill og nytenking på Treklang

- Vi gleder oss til tett samarbeid med Oksenøya skole og sykehjemmet her i Treklang. Det vil gi oss muligheter for nytenking og utvidet samspill mellom barn, unge og eldre, i et storslått nærmiljøsenter. Hele livsløpet favnes av dette senteret, og det skal vi utforske! sier Biørnstad.

Elisabeth Biørnstad

Lek – øve på livet

- Vi skal leke og le og ha det gøy i barnehagen! Å leke er å øve på livet. Her dannes også grunnlaget for demokratisk deltakelse og livslang læring. Alle som jobber i barnehagen vår er ydmyke i forhold til ansvaret hver og en har. Vi har god kunnskap om lekens betydning for å skape gode relasjoner, mestring, empati og sosial kompetanse. Dette bidrar også til forebygging av mobbing og utenforskap. Vi har et særlig blikk for hva det betyr å være voksne for barn. En klok person har sagt at det er ikke slik at barna leker på vår arbeidsplass, men det er vi som jobber på barnas lekeplass.

En stor, liten barnehage

Barnehagen er på to etasjer med seks tun, tre per etasje. Ett tun består av tre baser som samarbeider tett.

  • En base for små barn (1-3 år) vil ha mellom 9 -14 barn, med 3-4 ansatte.
  • En base for store barn (3-6 år) ha mellom 15-19 barn med om lag 3 voksne.
  • Basene med de minste barna bruker mest tid i egen base og i sitt tun i starten. Skritt for skritt utvides radiusen for å bygge flere relasjoner.

Oksenøya barnehage vil kunne ta imot inntil 300 barn og omlag 80 årsverk.

Utforskning i nærmiljøet

Barnehagen er en flittig bruker av hele Fornebulandet. Her tilbyr nærmiljøet muligheter for mange spennende aktiviteter, som å utforske Nansenparken, våtmark og fuglereservatet. Artene Bærum har ansvar for, som insekter, blomster, strå og sopp, tar barnehagen særlig ansvar for.

Flytting med sykkel og lego

Barn og ansatte har fulgt med på hele byggeprosessen. Nå begynner snart neste fase: Komme seg over til den nye barnehagen!  Barna skal være med på å flytte, blant annet sykle syklene fra Forneburingen til Oksenøya, med lego i sekken.

- Nå gleder vi oss til å flytte inn i den nye barnehagen vår! avslutter Biørnstad.

Treklang barnehage - fasade
Treklang barnehage - fasade