Kontinuerlig utvikle administrative prosesser for mer effektiv drift av kommunen samtidig som driften er innenfor lover og forskrifter.

Virksomhetsstyring og økonomi støtter ledelsen og tjenestestedene med regnskap, rapportering, plan og budsjett, anskaffelser og sikre tilstrekkelig finansiering av investeringer og drift.

Nøkkeltall

Organisering

 • Anskaffelse (18)
 • Budsjett og analyse (14)
 • Finansforvaltning
 • Regnskap (33)

Tjenester

 • 150 000 inngående fakturaer per år
 • Sender 270 000 utgående fakturaer per år - andel digitale fakturaer  90%
 • Utlyser over 100 anskaffelser i Doffin årlig​
 • ​Høy andel innovative anskaffelser og anskaffelser som har miljøkrav , enten som absolutt kriterier eller som del av vurderingskriteriene​​
 • Total låneportefølje er på  8,9 mrd. av dette skal 1,5 mrd refinansieres i år og estimert låneopptak er 1,4  mrd.​​

Vi har startet en anskaffelse av et nytt system eller verktøy for utarbeidelse av handlingsprogram – rapportering – kommunale planer.  Systemet vil lette hverdagen for mange i OSU og politikkområder. Vi ser for oss at det tas bruk  i prosesser med  Handlingsprogram 2022-25, kommuneplanens samfunnsdel og Klimastrategi, sier økonomidirektør Ove Myrvåg

Sentrale pågående aktiviteter og tiltak

 • Handlingsprogram​ 2021 - 2024
 • LDIP​
 • Driftsetting og gevinstrealisering  nytt innkjøp til betalingssystem (Alusta)​
 • Foranalyse nytt faktureringssystem (og økonomisystem)​
 • Omstilling 2024​​
 • Nytt finansreglement hvor bærekraft blir et tydeligere element​
 • Rullering av kommunens eierskapsmelding​
 • Statliggjøring av Kemneren

Direktør for Virksomhetsstyring og økonomi er Ove Myrvåg.

Ove Myrvag