Det er OSU-ledergruppens ambisjon at vi skal rigge oss allerede denne høsten for å nå de tre målene om mer spissede fellestjenester, samordning av utviklingsarbeidet og tydeligere prioriteringer.

- Vi snakker ikke om en stor omstillingsprosess. Vi har fått gode innspill fra de tre arbeidsgruppene, og så må vi diskutere om det trenges ytterligere grep, sier Bente RH.

Minner om sluttrapportene fra de tre arbeidsgruppene:

- Ledergruppen skal diskutere nærmere hvordan vi skal gjennomføre den videre prosess, og mer informasjon kommer i neste nyhetsbrev, sier Bente.

I dette nyhetsbrevet kan du lese en presentasjon av tre av områdene våre: DigIT, Strategi og utvikling og Virksomhetsstyring og økonomi.

De tre andre - som er HR, Kommunikasjon og Eiendom - kommer i neste nyhetsbrev.