OSU 2020 er et arbeid som skrider fremover steg for steg. Vi må gjennomføre justeringer av organisasjonen - dette arbeidet er på skissestadiet.

Vi har lagt vekt på å få innspill og forankring til de ulike "stegene" i OSU 2020. - Dette har gitt oss gode innspill til målbildet og designkriteriene.  Vi har nå startet arbeidet med skisser til en justert organisering.

Steg i arbeidet med justert organisering

Stegene fremover er: utvikling av to modeller for justert organisering, detaljering av modeller og vurdering før et nytt organisasjonskart er på plass.

- For å kunne justere organisasjonen, må vi kjenne dagens organisering; ansvarsområder, oppgaver, antall medarbeidere og sentrale grensesnitt til andre, sier Bente. Vi har derfor jobbet med å kartlegge og beskrive dagens organisering. Disse beskrivelsene danner grunnlag for å lage skisser til ny justert organisasjon. 

I arbeidet med justert organisering av OSU blir det utviklet to alternative skisser til organisasjons modell. Det er satt ned en gruppe med fagressurser, samt hovedvernombud og hovedtillitsvalgt, som skal gi innspill på de skissene som foreligger. Innspillene fra denne arbeidsgruppa er en del av grunnlaget nå OSU direktørgruppe skal vurdere og velge hvilken skisse til organisasjons modell som skal detaljeres og vurderes ytterligere.

Arbeidsgruppen består av:

Tom Steen, HR​
John Olala Omollo, Økonomi og virksomhetsstyring​
Magnus Skjelmo Kristiansen, Strategi og utvikling​
Jenitha Thavanathan, Digit​
Gøril Wang Larsen, Hovedvernombud​
Joe Christian Lie, Hovedtillitsvalgt Akademikerne​
Karianne Fjeldstad (Strategi og utvikling) Tom Daniel Sunde (KPMG) og Magne Næsje (KPMG).

Arbeidet fasiliteres av: Karianne Fjelstad (strategi og utvikling), Tom Daniel Sunde (KPMG) og Magne Næsje (KPMG)

Har du spørsmål vedrørende dette arbeidet, send spørsmål her osu@baerum.kommune.no

I dette nyhetsbrevet kan du se mer om medvirkningsplanen, lese innlegg av hovedvernombud Gøril Wang Larsen og se en kortfattet presentasjon av programmet Fremtidens arbeidsplass.