I går ble det første fellesmøte for OSU2020 gjennomført. Tema var status for omstillingsprosessen vi er inne i nå: hva er blitt gjort så langt, hvordan ser foreløpig skisse til ny organisasjonsmodell ut, samt hva vi skal gjøre sammen fremover.

Alle medarbeidere var invitert og veldig mange deltok. Det var utrolig flott!

Forbedringsarbeidet er vårt arbeid – deltagelse fra hver og en er derfor ekstra gledelig! Det setter jeg stor pris på! 

Jeg har tro på at slike fellesmøter er viktige i omstillingsprosesser, slik at vi alle kan se og høre det samme, samtidig. I tillegg minner det oss på at vi er en del av et stort og verdifullt OSU fellesskap. Derfor var det ekstra tungt da jeg innså at jeg selv ikke fikk anledning til å delta denne gangen. Dere har sikkert sett i media at det var ekstraordinært Formannskapsmøte samtidig, grunnet endringene i forskriftene tilknyttet Covid -19. Som ansvarlig leder for den saken, ble det helt umulig å få deltatt på fellesmøtet, dessverre.
Men, jeg var med i forberedelsene og har dyktige kollegaer, så etter å ha sett reprisen på video, ser jeg at dette gikk helt etter planen.

Her er presentasjonen.

Nå oppfordrer jeg alle til å delta aktivt i de involveringsaktivitetene som skal gjennomføres i alle avdelingene. Vi er helt avhengig av at vi tenker klokt sammen for å nå målbildet vårt. Gleder meg til å se alle innspillene fra dere i nyhetsbrevene fremover.

Neste fellesmøte blir 27.11 kl 11. Vi sees da 😊 Gleder meg allerede! Ha en god og smittefri uke!