Dette er teamet som på det nåværende tidspunkt bistår, gir råd og deltar i direktørgruppens arbeid med OSU 2020.

Karianne Fjeldstad, fra Strategi og utvikling. Hennes rolle er å fasilitere og bidra til gjennomføring av prosessen.

Karianne Fjeldstad

 

Kjellaug Hurlen, er nå i Eiendom - men har lang fartstid fra Strategi og utvikling. Har innført prosjektmetodikken i Bærum. Hun er rådgiver i prosessen.

Kjellaug Hurlén

 

Kjersti Lysne Sanden, jobber også i Eiendom. Leder Kommunegårdsprosjektet. Også hun deltar som rådgiver i OSU 2020.

Kjersti Lysne Sanden

 

Tom Daniel Sunde, kommer fra KPMG og bistår i arbeidet med å gjennomføre prosessen.

Tom Daniel Sunde

 

Lisa Bang er kommunikasjonssjef og ansvarlig for nyhetsbrevet.

Lisa Bang

 

Sofie Meta er kommunikasjonsrådgiver i Kommunikasjonsenheten og bistår med nyhetsbrevet.

Sofie Meta