Gjennom ROS-analysene som enhetene har gjennomført, kommer det frem at det er mye usikkerhet knyttet til at det er mye som foreløpig ikke er avklart.  

Det er med hensikt at vi ikke har funnet svar og løsninger på alle problemstillingene ennå. Grunnen er at vi ønsker at tjenestene selv - dere - skal bidra til å komme frem til løsninger og svar.  

Vi tror nemlig at ved å jobbe sammen om forslag til løsninger, og å teste dem tidlig, vil vi lære mer og treffe bedre med omstillingen enn hvis prosjektgruppen hadde planlagt alt i detalj. Det er tjenestene selv som vet hvor vi nå skal trå til, hva brukerne trenger, og hvor vi skal utvikle oss for å nå målbildet. 

Men det betyr at vi må tåle å stå i litt usikkerhet - og så får vi heller være flinke til å si ifra dersom man ser utfordringer som man burde ta tak i.  

I så tilfelle er lederlinjen riktig kanal, og den nye Kommunalsjefen endelig adressat.