Strategisk støtte til kommunens ledelse - utvikling og utredning - for fremtidens tjenester og fremtidens lokalsamfunn.

Strategi og utvikling skal ha et innovativt, strategisk og fremtidsrettet perspektiv i et forpliktende samarbeid med resten av organisasjonen og andre aktører, sier direktør Stein Erik Skilhagen.

Nøkkeltall

 • 22 rådgivere + direktør
 • Fagteam: 
  • Politikk og virksomhet (7 pers)
  • Innovasjon og omstilling (8 pers)
  • Region og næring (2 pers)
  • Klimaklok (5 pers)

Sentrale pågående tiltak

 • Etablere program Omstilling 2024 og realisere Innovasjonsstrategien
 • Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel med bærekraft
 • Klimaklok kommune – revisjon klimastrategi og oppfølging handlingsplan
 • Prosjekt- og porteføljestyring for å styrke gjennomføringskapasitet
 • Politikk og virksomhet –rådgivning, utredninger, prosjektgjennomføring og lederstøtte for kommunalsjefer
 • HP – ferdigstille HP 2021-24
 • Samarbeid med akademia og næringsliv for ny kunnskap og samfunnsutvikling

Direktør for Strategi og utvikling er Stein Erik Skilhagen.