Prosessen med plassering av medarbeidere i den nye justerte organisasjonsmodellen starter i dag. Medarbeidere fra de enhetene som deles opp i ny organisasjonsmodell, inviteres til samtaler med sin nåværende leder i disse dager. Samtaleemnet er plassering i ny organisasjon.

Deretter vil den enkelte medarbeider få oppfølgingssamtale med fremtidig leder.

Den nye justerte organisasjonsmodellen trer i kraft 1. februar 2021.