Dette er presentasjon av rapporten fra gruppen som har sett på hvordan OSU kan være pådriver for å videreutvikle kommunens tjenester.

Arbeidsgruppens anbefalte tiltak:

  1. Sette ned et tverrfaglig team med mandat å definere rammer og målbilde for et porteføljestyre for utviklingsprosjekter hvor OSU bistår i planlegging og/eller gjennomføringen​
  2. Etableres et felles porteføljestyre for prioritering av strategisk viktige utviklingsprosjekter som krever tverrfaglig sammensetning og tverrsektoriell fokus og er virksomhetsovergripende​
  3. Definere nødvendige rammebetingelser for porteføljen (e.g. mandat, finansering)​
  4. Etablere et felles porteføljekontor for utviklingsprosjekter som understøtter porteføljestyre hvor OSU bistår i planlegging og/eller gjennomføringen ​
  5. Opplæring og coaching i prosjekteierskap, og tydeliggjøre styringsgruppens mandat for hvert prosjekt​
  6. Vurdere å samordne prosjektkontorfunksjon (QA) med porteføljekontor​
  7. På sikt vurdere å etablere programmer eller produkteierskap på viktige områder

Rapporten fra arbeidsgruppen kan du lese her.

Arbeidsgruppen har bestått av:

Geir Alexander Talseth og Annichen Sandborg (DigIT), Kristin Fagerhaug og Kjersti Lysne Sanden (Eiendom), Stein Erik Skilhagen og Karen Aarhus (Strategi & utvikling), Stein Kristian Wiik (hovedvernombud) og Ove Myrvåg (Virksomhetsstyring & økonomi).