Dette er anbefalingene fra Arbeidsgruppe - drift som har sett på hvordan OSU best kan drifte og utvikle kommunens fellestjenester?

Arbeidsgruppen, som har vært ledet av Gunvor Erdal, mener  at disse tiltakene vil være viktigst å igangsette raskt:

 • Involvere medarbeidere og få orden på åpenbare flaskehalser og tidstyver for ledere, eks. tilganger – etablere et prosjekt på tvers av enhetene
 • Nedsette en fast gruppe, med myndighet, som kun jobber med forbedring av prosesser på tvers i OSU-området.
 • Definere hvilken servicegrad/tjenestenivå om er ønskelig at vi i OSU leverer–både på tvers og fra hver enhet (Tjenestekatalog)

Les rapporten her.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har vært sammensatt på tvers av OSU, og med representanter fra organisasjonene og vernetjenesten.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 •  Kjersti Evju - Regnskapsenheten
 • Jan Henrik Haugen - DigIT
 • Øystein Aanerud - DigIT
 • Witold Kotula - Servicesenteret
 • Ole Ursin-Smith - Kunnskapssenteret
 • Atle Thorud - Budsjett og analyse
 • Kari Bustgaard - Anskaffelsesenheten
 • Henrik Birger Heide - Eiendom
 • Zlata Ljubicic – HTV-Fagforbundet
 • Yngve Ludvigsen - HTV-Delta
 • Gøril Wang Larsen – HVO