Dette er anbefalingene fra Arbeidsgruppe - drift som har sett på hvordan OSU best kan drifte og utvikle kommunens fellestjenester?

Arbeidsgruppen, som har vært ledet av Gunvor Erdal, mener  at disse tiltakene vil være vikstigst å igangsette raskt:

  • Involvere medarbeidere og få orden på åpenbare flaskehalser og tidstyver for ledere, eks. tilganger – etablere et prosjekt på tvers av enhetene
  • Nedsette en fast gruppe, med myndighet, som kun jobber med forbedring av prosesser på tvers i OSU-området.
  • Definere hvilken servicegrad/tjenestenivås om er ønskelig at vi i OSU leverer–både på tvers og fra hver enhet (Tjenestekatalog)

Les rapporten her.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har vært sammensatt på tvers av OSU, og med representanter fra organisasjonene og vernetjensten.

Arbeidsgruppens medlemmer:
- Kjersti Evju-Regnskapsenheten
- Jan Henrik Haugen-DigIT
- Øystein Aanerud-DigIT
- Witold Kotula-Servicesenteret
- Ole Ursin-Smith-Kunnskapssenteret
- Atle Thorud–Budsjett og analyse
- Kari Bustgaard-Anskaffelsesenheten
- Henrik Birger Heide-Eiendom
- Zlata Ljubicic –HTV-Fagforbundet
_ Yngve Ludvigsen -HTV -Delta
- Gøril Wang Larsen –HVO