Etter intenst arbeid, mange utviklingsgrunder og drøftinger i MBM (OSU og lokale), er justert organisasjonsmodell endelig besluttet. Den justerte organisasjonsmodellen skal bidra til bedre og smartere administrative tjenester, helhetlig utvikling med gjennomføringskraft og styrket økonomi- og virksomhetsstyring.

I dette nyhetsbrevet får du en presentasjon av besluttet organisasjonsmodellen. Mye ligner på presentasjonene fra fellesmøtet før helgen. I tillegg legges beslutningsgrunnlaget for justert organisering ved i sin helhet, samt en forklaring av prosessen for plassering av ansatte i de enhetene som deles opp.  

- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til høstens arbeid med OSU 2020 - med innspill og konkretisering av målbildet, ambisjonene og justeringene av dagens organisasjon, sier Bente Rudrud Herdlevær.  

- Dere har vist fleksibilitet og bidratt med mye klokskap, midt i en krevende tid og med en stram fremdriftsplan, - så det er mange å takke, sier Bente. 

- Det gode arbeidet som er lagt ned i denne fasen vil vi høste frukter av i neste fase av omstillingsprosessen. Nå er jeg trygg på at vi sammen har lagt forholdene godt til rette for en god start på hovedfasen – det er da det virkelige arbeidet starter, og dette skal vi løse sammen.  

- Samtidig som OSU2020 går over i hovedfasen, så er det viktig å presisere at vi tar med oss våre eksisterende oppgaver inn i ny organisering. Da sikrer vi at vi holder hjulene i gang. OSUs tjenester er viktig for kommunen - og i disse tider, kanskje viktigere noen gang, avslutter Bente. 

For øvrig støtter jeg oppfordringen fra bedriftshelsetjenesten om viktigheten av å ta eierskap til endringene og være aktivt deltagende, også fremover. Det er avgjørende for at vi sammen står godt i omstillingsprosessen.  

I dette nyhetsbrevet finner du: 

  • Den justerte organisasjonsmodellen 
  • Beslutningsgrunnlaget for valgt organisering
  • Beskrivelse av prosessen med plassering av medarbeidere.