OSU 2020 er en forløper for Omstilling 2024. - Skal vi lykkes med omstilling må også Organisasjon, styring og utvikling (OSU) være innrettet for å bidra med kraft inn i dette arbeidet. Målsetningen for OSU er å legge til rette for gode tjenester for våre innbyggere, og ikke minst våre 12000 kolleger i hele kommunen, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær.

Hensikten med OSU 2020 er å gi innspill til forbedringer innenfor tre områder: utvikling, drift og porteføljestyring.  For å komme i gang med arbeidet har vi etablert tre arbeidsgrupper; som er satt sammen på tvers av direktørområdene i OSU. Områdene er Eiendom, HR, DigIT, Strategi & utvikling, Kommunikasjon, og Virksomhetsstyring & økonomi.

- Hensikten med arbeidsgruppene er å få opp ideer til tiltak som vi kan diskutere bredt i OSU-området, understreker hun.

De tre arbeidsgruppene er:

  • Utvikling: Hvordan kan OSU best være pådriver for å videreutvikle kommunens tjenester?
  • Drift: Hvordan kan OSU best drifte og utvikle kommunens fellestjenester?
  • Prioritering/porteføljestyring: Hvordan kan OSU best sikre rett prioritering av initiativer/prosjekter på tvers av kommunens tjenester.  

Arbeidsgruppene har fått frist til 28. august med å gi innspill og ideer.

Nærmere presentasjon av arbeidsgruppene kan du lese i dette nyhetsbrevet.

- Vi ønsker at alle medarbeidere i OSU skal være informert og ha mulighet til å involvere seg. Derfor har vi startet dette nyhetsbrevet, slår Bente fast. 

Neste utgave av nyhetsbrevet kommer 29. august.