I forrige nyhetsbrev presenterte vi målbildet for OSU2020. Målbildet diskuteres nå i ledergruppene i OSU, særlig i HR og service, Økonomi og virksomhetstyring, Strategi og utvikling og DigIT.

Hovedpunktene i målbildet er at OSU skal ha effektive og smarte administrative tjenester, styrket utviklingskapasitet med økt gjennomføringskraft og god virksomhets- og økonomistyring. 

OSU 2020 - blir mer omfattende

- Etterhvert som vi har jobbet med målbildet, ser vi klarere og klarere at for å lykkes må vi gjennomføre sterkere tiltak enn vi opprinnelig har tenkt, sier Bente R Herdlevær.

- Da vi rett før sommeren satte ned arbeidsgruppene som så på drift, prioritering og utvikling - tenkte vi nok at enkle grep som etablering av et porteføljekontor, tydeliggjøring av oppgaver og å bygge ned siloer ville være tilstrekkelig. I dag ser vi at det må mere til for å lykkes som OSU - for å levere gode tjenester og prosesser til våre brukere, sier Bente.

To direktørstillinger i endring

I tillegg til at vi skal levere gode tjenester og "ende-til-ende"-prosesser, har vi en annen viktig grunn.  Vi har et ansvar for å utforske mulighetene som åpner seg for kloke organisatoriske grep når Harald Hjelde som var DigIT-direktør går over til KS og HR-direktør Gunvor Erdal går av med pensjon neste år. Når to av fem direktør-stillinger er i endring - er det nødvendig å se om dagens organisering er optimal. 

Dette betyr at vi vil se nærmere på organiseringen i OSU. Tilbakemeldingen fra medarbeidere og andre utfordrer oss også til å se på hvordan oppgavene henger sammen og hvordan vi med å flytte på oppgaver kan utnytte vår kompetanse og ressurser på best mulig måte.

- Etterhvert som vi har jobbet med målbildet, ser vi klarere og klarere at skal vi lykkes sammen må vi flere og andre  tiltak enn vi opprinnelig har tenkt, sier Bente R Herdlevær.

Dette betyr at vi må se nærmere på organiseringen i OSU, i tillegg til å se på hvordan oppgavene henger sammen og hvordan vi med å flytte på oppgaver kan få bedre effekt.

- Tankene er ikke ferdig tenkt - men vi skal ha en åpen prosess - og da er det viktig at medarbeiderne i OSU vet hvilke diskusjoner som pågår, slår Bente fast. Hun understreker at involvering av medarbeidere og medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud er helt sentralt for å få et godt resultat. 

I denne utgaven av nyhetsbrevet presenterer vi skissen til en prosess, og så ser vi litt mer på HVORFOR vi gjennomfører endringer.