Kommunaldirektør-området Organisasjon, styring og utvikling (OSU)​ = fellesfunksjonene i Bærum kommune.

Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær har ansvar for de viktige fellesfunksjonene i kommunen. Det er blant annet digitalisering, strategi, utvikling, kommunikasjon, virksomhetsstyring, økonomi, HR og Eiendom. 

- Vi som er OSU skal bidra til utvikling av kommunen gjennom prioritering av digitalt førstevalg, innovasjon, fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær. 

Ledergruppen i OSU består av Stein Erik Skilhagen (Strategi og utvikling), Ove Myrvåg (Virksomhetsstyring og økonomi), Gunvor Erdal (HR), Lisa Bang (Kommunikasjonsenheten), Kristin Fagerhaug (Eiendom) - og Bente Rudrud Herdlevær.

OSU er:

OSU er ett av tre kommunaldirektørområder i Bærum - de to andre er Velferd og Samfunn.