Målbildet gir oss en tydelig retning for hva vi skal oppnå sammen fremover.

Et mer konkret målbilde er nå klart, etter at vi har fått innspill fra ledere, tillitsvalgte og verneombud, blant annet i felles workshop 19. oktober.

Vi vil legge opp til at alle enhetene lokalt i OSU diskuterer målbildet i tiden fremover. Det er fint å allerede nå begynne å reflektere rundt hvordan vi skal nå dette målbildet sammen.

Målbilde OSU 2020