Nedenfor vises den formelle prosessen for medvirkning i denne fasen. I tillegg vil det avholdes fellesmøter for medarbeidere i OSU regelmessig. Første fellesmøte blir onsdag 11. november kl 12.

  • Uke  45​: Fagressurser fra enheter i OSU gir innspill på skissene for justert org.modell, og innspillene er en del av grunnlaget når direktørgruppen velger hvilket alternativ de ønsker ytterligere detaljert og vurdert.
  • 9.11​: OSU Direktørgruppe​ gjennomgår og vurderer utkast til organisasjonsmodeller for å velge hvilken modell som skal legges frem for AMU og MBM
  • 10.11​: OSU MBM​ - Orientering om modellene som skal beskrives og legges frem for AMU og MBM hhv 26.11 og 30.11​
  • 11.-13.11​ Lokale MBMer gir innspill til valg av modell 
  • 18.11​ Aktuelle enheters MBMer​: Risikovurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser i aktuelle enheter ​
  • 24.11​: Beslutningsgrunnlag klart til formell drøfting av organisasjonsmodell​
  • 26.11​ O-AMU​: Vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser av foreliggende beslutningsgrunnlag ny org.modell​
  • 1.12​ OSU MBM​ drøfter forslag til justert organisering​
  • 2.12​ OSU​ Direktørgruppe: Beslutte ny org.modell​