Medarbeidere trenger å vite hvorfor omstillingen er nødvendig, hva som er mål og hensikt for endringene og oppleve at de får nok og riktig informasjon. Koordinerende hovedverneombud Gøril Wang Larsen oppfordrer alle til å bidra, stille spørsmål og komme med innspill og tanker, for en best mulig prosess.

Informasjonsbehovet øker vesentlig og informasjon kan forebygge usikkerhet, stress og misforståelser. Tydelig avklaring knyttet til roller, ansvar og oppgaver samt reell medvirkning er viktige faktorer for å lykkes i og underveis i omstilling.

God planlegging og utarbeidelse av medvirkningsplan i samråd med tillitsvalgte og verneombud er også avgjørende for godt samarbeid om endringene og gode prosesser. Medarbeiderne er viktige medspillere og skal medvirke og bidra.

I forbindelse med OSU2020, så sendes det ut ukentlige nyhetsbrev, som en av flere informasjonskanaler. Forrige uke ble det lansert en egen OSU2020 epost, slik at medarbeidere kan stille spørsmål. Spørsmålene svares ut i nyhetsbrevet uken etter. Neste uke planlegges et fellesmøte for alle medarbeidere i OSU området. Vernetjenesten oppfordrer alle til å bidra, etterspørre mer informasjon ved behov, stille spørsmål og komme med innspill og tanker, for en best mulig prosess.

Omstilling skal ha et tydelig HMS-fokus og det skal settes inn tiltak for å redusere eventuelt uheldige konsekvenser. Kartlegging og risikovurdering skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidsmiljøutvalget og MBM på tjenestestedene skal også behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.