Intern og ekstern kommunikasjon

Kommunikasjonsenheten skal støtte opp om og bidra til å nå målene for Bærum kommune.

 • eksterne mål er å bidra til informerte og stolte innbyggere, innbyggerinvolvering, medvirkning og lokaldemokrati. ​
 • interne mål er å bidra til å bygge identitet og kultur i organisasjonen, slik at kommunen som samlet når sine mål – Ett Bærum

Nøkkeltall og tjenester

Kommunikasjonsenheten har 9,3 stillinger. 

Våre tjenester:

 • Bæringen. Opplag 55 000 – 5 nr i året
 • Internettsidene: www.baerum.kommune.no - 800 000 brukere i året
 • Sosiale medier: Facebook – over 18 000 følgere,​ Twitter – mellom 2-3000, Instagram: 4 500  og  LinkedIn som rekrutterings- og omdømmekanal.​ 

Kommunikasjonsenheten har for tiden ansvar for fire nyhetsbrev : Bærum i utvikling, Bekkestua i utvikling, Barn og unge og OSU2020.

Den enkelte innbygger og medarbeider er i sentrum for vår eksterne og interne kommunikasjon, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang.

Sentrale og viktige satsingsområder

Vi bidrar med ulike tiltak og i ulike roller innenfor:​

 • Omstilling 2024: lederkommunikasjon, nyhetsbrev m.m.​
 • Samfunnsutvikling: E18, Fornebu(-banen), Bekkestua ​
 • Samfunnsdialog/Medvirkning - Koronatilpasset medvirkning: tilrettelegging, utvikle digitale møteplasser, nyhetsbrev​
 • Klimaklok kommune: klimakommunikasjon, mobilisering og aksjoner​
 • Synlighetsstrategi: utvikle saker, store og små – for synliggjøring i nasjonale, regionale, lokale og egne medier.​
 • ​Korona-kommunikasjon: nettsider, filmer, mediehåndtering m.m.​
 • Oppgradering av nettsider​ (inkludert søkemotor).

Kommunikasjonsjonssjef Lisa Bang

Lisa Bang