OSU 2020 er snart historie - i dette og neste nyhetsbrev som planlegges kommende fredag skal vi presentere resultatene - den justerte organisasjonsmodellen. 

I dette nyhetsbrevet kan du lese litt mer om de fire kommunalsjefene i OSU. Vi kan også presentere alle enhetslederne i organisasjonen vår. Ny organisering trer i kraft fra 1. februar 2021

I hovedfasen, som vi foreløpig kaller OSU 2, skal vi  sammen utvikle hvordan vi leverer våre tjenester og prosesser. Vi skal  prøve ut, justere og iverksette nye måter å jobbe på for å nå det målbildet som vi har etablert i OSU 2020.

Vi presenterer også en nylaget film - som oppsummerer arbeidet i OSU 2020.