Takk for alle innspill til målbildet, risikovurdering og en organisasjonsmodell som i størst mulig grad tilrettelegger for at vi skal nå vårt nye, ambisiøse målbilde. ​

Jeg vil minne om at de nærmeste milepælene i OSU 2020 er:

  • Involveringsprosessen pågår ennå - og vi har mottatt mange fine innspill.
  • Det pågår et arbeid med å gjennomgå arbeidsmiljøkonsekvenser av foreliggende beslutningsgrunnlag for ny organisasjonsmodellen​
  • ​1. desember ​: OSU MBM​ drøfter forslag til justert organisering​
  • ​2. desember:  Beslutning av ny organisasjonsmodellen​
  • 15. desember: Oppstart Fase 2: Hovedfasen - kickoff
  • januar 2021: Organisasjonsendringen trer i kraft ​

FASE 2 - hovedfasen - handler om å konkretisere og iverksette nye måter å jobbe på for å nå målbilde OSU2020​

- Den viktigste jobben kommer etter at organisasjonsmodell er valgt og vi skal finne ut hvordan vi skal jobbe sammen, innenfor og på tvers av «boksene».

-  Vi har involvert bredt og brukt mye tid på konkretisering av målbilde. Alle gode innspill som er kommet, vil tas med inn i arbeidet med å konkretisere og iverksette nye måter å jobbe på for å nå målbilde OSU2020​.

Hva sier politikerne

Formannskapet onsdag behandlet Handlingsplan 2021-2024 med budsjett. I den forbindelse har politikerne fremmet en rekke forslag som angår OSU-området. Det dreier seg om ytterligere innsparinger på tilsammen 25 mill i perioden 2021-2024, gjennomføre konkurranseutsetting for å spare 24 mill i fireårsperioden, samt utrede ytterligere konkurranseutsetting av administrative tjenester.

 - Disse forslagene som sluttbehandles i kommunestyret 2. desember, har stor betydning for OSU-området, - og nødvendig å ta hensyn til når vi behandler fremtidig organisering, sier Bente.

Kristin Fagerhaug - operativ leder for OSU 2020

Kristin bidrar inn som operativ lederressurs  vegne av Bente i OSU 2020 frem til nyttår ​i sluttspurten av fase 1​. Hun vil også jobbe med planlegging og kick-off i fase 2, som starter 15. desember.

Kristin Fagerhaug går etter planen tilbake til sin stilling som eiendomsdirektør 1. januar.

Bente har fremdeles det overordnende ansvar for OSU 2020, innplassering av stillinger m.m. Det er også Bente som presenterer organisasjonsmodellen 2. desember.

Arbeidsgruppe omstilling

Tusen takk til alle dere som har sendt en epost til osu@baerum.kommune.no og meldt dere til omstillingsarbeidet rundt ny organisasjonsmodell i OSU. Planleggingen er i gang og alle vil få tilbakemelding i løpet av et par uker.