OSU 2020 er en forløper for Omstilling 2024. - Skal vi lykkes med omstilling må også Organisasjon, styring og utvikling (OSU) være innrettet for å bidra med kraft inn i dette arbeidet.

Målsetningen for OSU er å legge til rette for gode tjenester for våre innbyggere, og ikke minst våre 12000 kolleger i hele kommunen, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær.

Vi må endre og omstille oss fordi OSU skal:

  • være pådriver for å videreutvikle kommunens tjenester
  • drifte og utvikle kommunens fremtidens fellestjenester
  • sikre rett prioritering av initiativer/prosjekter på tvers av kommunens tjenester
  • styrke innovasjon og utvikling  ​

Det har også vært pekt på noen mangler, for eksempel:

  1. manglende samhandling og helhetstenkning. Det er mange eksempler på silotenking og at man kun tenker på eget område når man beslutter.
  2. manglende kapasitet og smidighet​
  3. manglende felles målstyring og utfordringer med helhetlig prioritering​
  4. manglende prioritering

Dette er noen av utfordringene vi må møte i OSU 2020.