Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver 

En arbeidsgiver ​som er innovativ og endringsdyktig og tar i bruk nye løsninger​, og med motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse

Nøkkeltall

Antall ansatte i HR og service : 130 årsverk

Noen sentrale nøkkeltall på leveranser:

 • Serviceportalen: ​ca 90 skjemaer tilgjengelig
 • Antall henvendelser/saker, inkl. fakturaspørsmål fra eksterne :50 000 /år.
 • Serviceportalen KPI-  15 %  av sakene skal løses med hjelp av  de ca 100 Kunnskapsartikler.
 • Serviceportalen - Responstid innkommende saker HR, lønn, Regnskap og anskaffelse: 1 dag 
 • Andel saker løst av Servicesenteret på telefon - 70% 
 • Antall Lærlinger, 106
 • 41500 årlige deltakere på kurs og konferanser på Kunnskapssenteret
 • Ca 2500 studenter og elever på Kunnskapssenteret

- Vi skal sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø gjennom gode systemer og prosesser, sier HR-direktør Gunvor Erdal.

​Sentrale aktiviteter og tiltak

 • Pandemihåndtering
 • Program «Fremtidens arbeidsplass»
 • Revisjon av  arbeidsgiverstrategi og kompetansestrategi
 • Ledelsesutvikling
 • Office 365 «Digital arbeidsglede»
 • Forenkling av administrative prosesser 
 • Arbeidsavtalen  og Tjenestebevis
 • Oppfølging av  arbeidstilsynets tilsyn vedr arbeidstid. Etablering av eierskap for Notus
 • Fra deltid til heltid – alternative arbeidstidsordninger
 • Sykefraværsprosjektet - spesielt fokus på PLO og Bhg.
 • Internkontroll og sikkerhet
 • Avtaleforhandlinger med VID  
 • Utvikling og samarbeid inn mot prosjektet "digitalisering av offentlig sektor"
 • Systemutvikling knyttet til  forenkling og brukervennlighet ( apper – skjemamodul – masterdata)

HR-direktør Gunvor Erdal