Hovedfasen startet offisielt med lederkickoff 16.12. Der hadde det nye lederteamet en første diskusjon rundt sentrale elementer i hovedfasen: ambisjoner, suksesskriterier, prosjektorganisering, brukerinvolvering og arbeidsmetodikk. Allerede 5. januar 2021 møtes lederteamet igjen for å jobbe med konkretisering av leveransene til det enkelte delprosjekt.

Her ser du prosjektstrukturen for hovedfasen. Ildsjelene som har meldt seg til delprosjektene er foreløpig plassert i tilknytning til et av delprosjektene. Men konkret sammensetning av innsatsteamene vil først være klart etter at leveransene til hvert delprosjekt er mer konkretisert og kommunalsjefene ser hva slags kompetanse det er behov for i hver arbeidsgruppe.

I januar vil det gjennomføres forberedelsesaktiviteter (bl.a. noe opplæring), og 1. februar starter delprosjektene arbeidet med sine leveranser. Mer informasjon kommer på nyåret.

Delprosjekt 4: Tverrgående prosesser vil initieres ved behov når prosjektarbeidet kommer skikkelig i gang.

Prosjektstruktur