Programmet «Fremtidens arbeidsplass» samler aktuelle prosjekter og initiativ. Disse ruster oss som organisasjon for å nå kommunens strategiske mål, skriver programleder Helen von Quillfeldt.

Hensikten er å jobbe kommuneovergripende, og både se helheten og avhengigheter mellom prosjekter og initiativer. På denne måten oppnår vi synergieffekt, unngår overlappinger og ser gevinstene i en sammenheng, skriver Helen.

Overordnede mål for programmet:

Fremtidens arbeidsplass, overordnede mål

Følgende prosjekter og initiativ er del av Fremtidens arbeidsplass:

Digital arbeidsglede – Office 365 (innføring av Teams)

Kommunegårdsprosjektet med nytt arbeidsplasskonsept

Digitalt kontor (vurder løsninger for mobilt kontor, hjemmekontor)

Ledelsesutvikling (utvikling og opplæring av ledere for å nå effektmålene, ta i bruk ny teknologi og lede i nytt arbeidsplasskonspet)

Arbeidsgiverstrategi og Kompetansestrategi (skal rulleres i år og henger sammen med de andre prosjektene)

Helen von Quillfeldt har vært programleder siden januar 2020.