I forbindelse med det pågående arbeidet med omstilling i OSU2020, inviteres du til Fellesmøte nr. 2 - fredag 27. november kl. 11-12.

Skisser til ny organisasjonsmodell ble presentert i forrige fellesmøte, 11. november. I etterkant har alle medbestemmelsesmøtene jobbet med å komme med innspill.

På dette møtet skal vi sammen se nærmere på innspillene, hva som skjer nå, og overgangen til hovedfasen.

Hvis du ikke har mottatt invitasjon, send en liten påminning til din leder.

Fellesmøte nr. 2 vil også filmes og gjøres tilgjengelig digitalt, på samme måte som sist.

Vi ses på skjermen!