De fleste avdelinger som berøres direkte av omstillingen flyttes til ny organisasjonsstruktur, de vil ikke oppleve endringer i kollegaer eller leder.

Men noen avdelinger og enheter er nyopprettet, eller vil få nye kollegaer inn i avdelingen.  

Frem mot 1. februar skal de nye kommunalsjefene etablere den nye organisasjonen sin. Nye ledergrupper skal dannes og nye avdelinger skal settes sammen.  

De av dere som får ny leder i denne prosessen vil bli kontaktet av den nye lederen din, for en oppstartsamtale.  Hensikten med samtalen er blant annet å bli bedre kjent med hverandre og å avklare forventninger. Samtalene skal gjennomføres eller avtales i sammenheng med oppstart 1. februar.  

Rekruttering av nye kommunalsjefer er i gang. I tillegg er det enkelte ledere i enheter og avdelinger som foreløpig er konstituert som ledere, og som skal besettes på fast basis. Rekrutteringer av disse lederne vil bli gjennomført av kommunalsjefene utover vinteren og våren. 

Kultur og organisasjonsutvikling er viktige tema for arbeidet som skal gjøres fremover. Tenk gjerne over hva du tror kan bidra til en god organisasjonskultur, både i din avdeling, men også for å få en god kultur for samarbeid på tvers. Snakk med lederen din - ny eller eksisterende - dersom du har innspill til hvordan vi skal få til dette.