- Vi har utformet et målbilde for OSU 2020. Dette målbildet viser hva som er viktigst for oss å oppnå i denne prosessen, sier Bente Rudrud Herdlevær.

Hovedpunktene i målbildet er effektive og smarte administrative tjenester, styrket utviklingskapasitet med økt gjennomføringskraft og beste praksis virksomhets- og økonomistyring. 

Ledergruppen i OSU diskuterer nå et opplegg for hvordan det nye målbildet kan bli en realitet.

- De tre arbeidsgruppene som så på styrking av drift, utvikling og prioritering gav oss nyttige innspill. Vi ser nå at vi må høyne ambisjonene for OSU 2020, og vi må involvere bredere, sier Bente. - Derfor har vi gitt oss selv bedre tid, legger hun til.

Ny tidsplan, nye ambisjoner for gjennomføring av prosessen og plan for involvering vil derfor bli presentert etter høstferien,

I dette nyhetsbrevet kommer en nærmere presentasjon Kommunikasjonsenheten, Eiendom og HR, samt lenke til presentasjon av Handlingsprogram 2021-2024.

Vi ønsker alle fine dager i høstferien!