Kostnadseffektive, klimakloke og funksjonelle arealer til tjenestene

Eiendom skal skape og forvalte verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap, og ha en ​aktiv og strategisk rolle i samfunnsutviklingen

Eiendom har ansvar for bygging, utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I tillegg ivaretar Eiendom grunneierrollen, foretar kjøp og salg og inn- og utleie av eiendom. ​

​Utvalgte nøkkeltall

 • Eiendom har om lag 250 medarbeidere.
 • Eiendom forvalter ca 850 000 m2 bygningsmasse.
 • Investeringer nybygg/større rehabiliteringer: 1,5 mrd.  (2020)​
  Vedlikehold (formuesbevaring): 175 mill + 50 mill driftsmidler​

Viktige byggeprosjekter:​

 • Oksenøya senter på Fornebu(skole, barnehage og sykehjem)​
  Jarenga barnehage​
 • Svømmehall og friidrettsbane på Rud​
 • Nadderud stadion​
 • Det gode nabolag  - blanding av omsorgsboliger, boliger for vanskeligstilte, ordinære boliger m.fl. (under prosjektering)​

- De mest klimakloke arealene er de som ikke blir bygd, sier eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug.

Noen sentrale aktiviteter og tiltak

 • Eiendomsstrategi​
 • ISO 14001 og 50001 – energi- og miljøledelse​
 • Smarte bygg-programmet med delprosjekter​
 • Helhetlig styring og automasjon av bygg ​
  FDV-dokumentasjon ​
 • Smart renhold ​
 • Benchmarking av formålsbygg (byggeprosjekter)​
 • Stimulab (økt samhandling og involvering i tidligfase)​
 • Delta i utvikling av Bekkestua sør og Fornebu​
 • Overføring av innleiekontrakter fra tjenestene​
 • Gjennomføring av vedlikeholdsplaner.
 • Fortsette med tilstandskartlegging og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for flere bygg​
Bjørn Harald Vestvang
Konstituert kommunalsjef Eiendom: Bjørn Harald Gjestvang