Digitalt førstevalg er en av kommunens hovedsatsninger som skal bidra til å opprettholde velfungerende tjenester og effektiv tjenesteproduksjon i kommende år.

DigIT skal sikre stabil og sikker drift av IT-tjenestene for kommunenes tjenestesteder og medarbeidere. DigIT er også viktig for utviklingen av kommunen legge til rette for økt verdiskapning og innovasjon i hele kommunen gjennom digitalisering.

Nøkkeltall:

 • 134 årsverk
 • Mellom 3200 og 4000 henvendelser per måned
 • 29 pågående digitaliseringsprosjekter

DigIt har følgende tjenester:

 • IT Brukerstøtte​: Kontaktes eller ringes når du har dataproblemer.
 • Arkitektur​: bidrar til økt samhandling på tvers av tjenesteområder og politikkområder i kommunen. Kan sammenlignes med en reguleringsplan.
 • IT Infrastruktur​: sikrer at komponentene i reguleringsplanen henger sammen og fungerer. Kan sammenlignes med bygging av veier, parker og byrom.
 • Lisenshåndtering​: De fleste tilbudene som vi nyter godt av, f.eks. Office 365, må kommunen betale lisenser for. Det er en viktig oppgave å sikre at vi har tilstrekkelig antall - ikke for mange og ikke for få.
 • Digitalt brukerutstyr​: Anskaffelse, innkjøp og forvaltning av selvbetjeningsløsningen for bestilling av utstyr.
 • Utvikling: ​I forbindelse med Covid-19 er det utviklet en rekke, svært nyttige, løsninger for bl.a. Folkehelsekontoret; lager- logistikk og håndtering av rekvisisjoner.

Prosjektledelse​

 • Sektoransvarlig IT​: DigITs representanter og politikkområdenes partner for rådgiving, etablering, drift og forvaltning av IT-systemer, herunder å gi råd om muligheter som (ny) teknologi gir for å nå kommunens og sektorenes målsetninger.
 • Dokumentsenteret: Ansvar for websak, arkivtjenester, posttjenester og innsynsbegjæringer

Alle IT-prosjekter er å anse som organisasjons-utviklingsprosjekter og skal gi konkrete endringer til de prosessene som blir berørt gjennom prosjektets innføring av en endret IT-løsning, sier enhetsleder for utvikling Tristan Rolstad.

Sentrale prosjekter akkurat nå

 • DigIT2024– omstilling av DigIT som omfatter utarbeidelse av detaljert leveranseplan og gjennomføring av disse som omfatter forbedre porteføljestyring, økonomistyring, sourcing av IT-tjenester og revidering av digitaliseringsstrategien​
 • Bidra inn i Operativ Fellestjenester (OFT) tilknyttet Covid-19 beredskapsarbeidet. Dette omhandler både deltagelse i OFT, samt sikre prioritert og oppfølging av utviklingssaker (e.g. fiber til teststasjon på Fornebu, Smittevernutstyr-løsning)​
 • Ferdigstille utrulling av Win10 PC og plattform (inkl. O365) til alle kommunens ansatte​
 • Digital læremidler- prosjektledelse​
 • Utrulling av WebSak8​
 • Gjennomføre leverandørbytte fra Telenor til Phonero