Dere skal nå ha mottatt invitasjon til fellesmøtet onsdag 11. november kl. 12–13.

Hensikten med fellesmøtet er at alle skal få samme informasjon til samme tid om OSU 2020. Vi skal se nærmere på målbildet og skisse til ny organisasjonsmodell, og ikke minst hvilke muligheter det blir for involvering fremover.

– Alle er hjertelig velkommen og jeg håper alle setter av tiden, sier Bente. – I tillegg til punktene ovenfor skal vi snakke litt om hva som skal skje i fase 2. Dette kommer til å bli den lengste og viktigste når vi skal iverksette endringer, slår Bente fast.

Hvis du ikke har mottatt invitasjon, så send en e-post til osu@baerum.kommune.no, så sender vi deg en invitasjon.

I dette nummeret kan du se det endelige målbildet, som blir nærmere presentert på fellesmøtet, og en ny fast spalte: Spørsmål og svar.