Vi er fremdeles i en tidlig fase av OSU 2020. Tirsdag denne uken var det direktørsamling - der ble det jobbet videre med målbildet. I den nærmeste tiden fremover er det følgende aktiviteter som pågår:

  • Denne og neste uke er det gjennomgang av målbildet i ledergruppene.
  • Mandag 19. oktober er det fellesmøte mellom ledergruppene i OSU (altså direktører, avdelings- og enhetsledere) og medlemmene i medbestemmelsesutvalget - tillitsvalgte og vernetjenesten. 
  • I etterkant av fellesmøtet vil det være en gjennomgang av innspill, og etterhvert nærmere konkretisering og detaljering av alternativer.