Utvikling i Bærum kommune handler om å sette menneskene som skal bruke løsningene i fokus - innbyggere og medarbeidere.

Hva mener vi med utvikling?

Utvikling = at det blir bedre enn det vi har i dag. Vesentlig forbedring, ellers bør vi la være. Det handler om at vi prøver og tester nye løsninger.

Hvilke utfordringer må vi løse for å styrke utviklingsarbeidet?

  • For å lykkes med utvikling og innovasjon må «utenforblikket» løftes​. 
  • Økt fokus på å prøve ut og teste nye løsninger​
  • Finne hva som hemmer utvikling i kommunen
  • For mange initiativ til samme tid: hva er viktig og hva er bare interessant? ​
  • Mangel på tydelig prioritering​
  • OSU sine ressurser spres bredt utover og enkelte er engasjerte i små stillinger i mange prosjekter​
  • Definere tydeligere hvem som er OSU sine brukere. Med et sterkt innbyggerfokus for OSU er det lettere å jobbe mot de riktige gevinstene ​
  • Prosjekter og reell gjennomføring tar lenger tid enn vi tror​
  • Vi må være villig til å ta sjanser: innovasjon og utvikling innebærer risiko. ​

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen består av: Stig Roar Wigestrand og Tom Steen (HR),
Geir Alexander Talseth og Jenitha Thavanathan (DigIT), Gry Samuelsen (Virksomhetsstyring & økonomi), Ellen Wefald og Karianne Fjeldstad (Strategi & utvikling).