Arbeidsgruppen skal se på bidrag til en effektiv arbeidshverdag for alle medarbeidere, og hvordan profesjonalisere stab og støtte tjenester på tvers av organisasjonen.

Hva menes med fellestjenester?

Vi kaller det ofte stab og støtte. Fellestjenester er oppgaver som alle eller flere av kommunens tjenester og/eller kolleger  har behov for. Eksempler på slike tjenester er økonomi, personaloppfølging, eiendom, IT, kommunikasjon, utredning. 

Noen utfordringer er:

  • Vi bestiller ofte løsninger – i stedet for å beskrive behovene. Sjekker i for liten grad om en løsning kan benyttes for flere.
  • Jobbe tettere mellom Servicesenteret, Veiledningstorget, IT brukerstøtte
  • Kommunikasjon – hvem gjør hva? – for mange ledd – vanskelig å få klart svar
  • Følge opp gevinstrealiseringen!
  • Silobasert innen OSU - for lite samarbeid på tvers (DigIT – Økonomi – HR –LØP)
  • Automatisere

Arbeidsgruppen ledes av Gunvor Erdal og består av Ole Ursin-Smith (Kunnskapssenteret/Fellestjenester Korona), Witold Kotula (Servicetorget),  Jan-Henrik Olsen og Øystein Aanrud (DigIT),
Henrik B. Heide (Eiendom), og Atle Thorud, Kari Bustgaard og Kjersti Evju (Virksomhetsstyring & økonomi).