Målbilde

Målbildet OSU2020 sier noe om hva vi skal få til sammen. Da er det helt sentralt at vi har felles forståelse. Det endelige målbilde vil derfor inneholde tre underpunkter under hvert mål, som konkretiserer hva det betyr for oss. Hvordan ser det ut når vi har lykkes?

I felles workshop med ledere, tillitsvalgte og verneombud i OSU på mandag 19. oktober, ble det jobbet frem innspill til konkretisering av målbildet. Det ble jobbet gruppevis i 11 grupper og de sendte inn innspill til konkretisering via Mentimeter (verktøy for aktiv deltagelse og tilbakemeldinger i store møter). Deretter var det en gjennomgang i plenum.

Deltagerne har gitt tilbakemelding på at det var nyttig å se og høre alles perspektiver og innspill, helhetlig og på tvers, samtidig. Det bidrar til en større og bredere forståelse av målbildet for oss alle.

Innspillene fra Mentimeter kan du se her.

Alle innspillene fra denne workshopen, samt fra tilsvarende prosesser i OSU sine ledergrupper, behandles nå i OSU direktørgruppe. Endelig konkretisert målbilde foreligger i henhold til planen i neste uke.

Målbildet brukes som utgangspunkt for det videre arbeidet i OSU2020.

Hva skjer fremover?