Takk for oppmøte på fellesmøtet - vi var omlag 350 "tilstede". 

Onsdag 2. desember skal den nye justerte organisasjonsmodellen være klar. Da blir den presentert med en film på Yammer og ekstranummer av nyhetsbrevet.

- Selv om modellen er klar nå, trer den ikke i kraft før 1. februar 2020, understreker Kristin Fagerhaug som leder det operative arbeidet nå. Hun legger til at vi likevel starter arbeidet med å forberede oss allerede nå.

 • Oppstart hovedfase er onsdag 2. desember og hovedfasen vil vare til 1. juli 2021. 
 • Beslutninger, innspill og risikovurderingene fra den fasen vi nå er i ferd med å avslutte vil bli tatt med inn som grunnlag for planlegging av arbeidet i delprosjektene.

Dette skjer de nærmeste tre månedene:

Desember

 • Besluttet ny organisasjonsmodell
 • Plassering i ny organisasjon
 • Samtale med leder for oppdelte enheter og avdelinger
 • Nye stillinger 
 • Oppstart delprosjekt

Januar

 • Vi forbereder oss på å gå inn i ny justert organisasjon
 • Ukentlige ledertreff
 • Introduksjon til kontinuerlig forbedring og prosessarbeid
 • Praktiske forberedelser
 • Delprosjektjobbing

Februar

 • Iverksettelse av ny organisasjon
 • Systemtekniske endringer medio februar
 • Delprosjektjobbing

- Det viktigste arbeidet står foran oss, og det er det vi skal gjøre i hovedfasen, sier Bente Rudrud Herdlevær.