I Bærum tilbys fødselsforberedende kurs og barselkurs til foreldre som ikke snakker norsk - eller bare litt.

  • Kursene holdes på Sandvika helsestasjon. Adresse: Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika.
  • Fødselsforberedende kurs går over to ganger. Her møter foreldrene jordmor og helsesykepleier. Temaer som tas opp er fødsel, hva som skjer på barselavdelingen og amming. Det neste kurset holdes 11. juni og 18. juni.
  • Barselkurset er for nybakte foreldre. Foreldrene møter jordmor, helsesykepleier, lege, tannpleier, barnehagerepresentant og fysioterapeut. Kurset går over fire ganger. Neste kurs starter 14. mai og avsluttes 4. juni.
  • Kursene er gratis og det bestilles tolk ved behov.
  • For mer informasjon og påmelding, send e-post til bente.nilsson@baerum.kommune.no eller ring tlf.: 930 40 866.