Jordmor og fastlegen hjelper deg med valget.

Friske kvinner med normalt svangerskap kan velge selv hvor de ønsker å føde. Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue.

– Du kan få informasjon av jordmortjenesten i kommunen eller fastlegen din om hvilke valgmuligheter som finnes, og hvilke tilbud som finnes i nærheten av der du bor, sier jordmor i Bærum kommune Tonje Wessel Rummelhoff.

– Det er også jordmors eller fastleges ansvar å søke fødeplass på vegne av deg som er gravid, selv om det er mulig å søke om fødeplass selv, sier hun.

En fødeinstitusjon kan avslå søknad om fødeplass hvis de ikke har kapasitet. Da kan du få tildelt en annen fødeplass enn det du i utgangspunktet ønsket. Hvis det er komplikasjoner i svangerskapet, må du føde på et sykehus som har kompetansen som behøves.

Tilbud om fødselsforberedende grupper i Bærum

Det viktigste ved valg av fødeplass er å føle seg trygg, mener Wessel Rummelhoff.

– Du skal kjenne deg trygg på valg av plass. Hva som gir trygghet er individuelt, men generelt vil jeg si at kunnskap gir trygghet. Snakk med jordmoren din, fastlegen, partner, familie og venner. En nyttig app ved spørsmål kan være «Helseoversikt», med offentlige helseråd og informasjon fra faglig kvalifiserte kilder, sier Wessel Rummelhoff.

Bærum kommune har også fødselsforberedende grupper, der jordmor forbereder til fødsel. Målet er å gi økt kunnskap og trygget. Noen av temaene som blir belyst her er:

  • fødselsstart/kontakt med fødeavdelingen
  • fødselens ulike faser
  • smertelindring
  • det mentale arbeidet
  • forberedelse
  • partners rolle

Gruppene er et tilbud til gravide med partner, som følges av jordmor på helsestasjonen.

– I gruppene legger vi opp til at par kommer med innspill til hvordan de ønsker vårt bidrag til forberedelsene til fødsel og amming, sier Wessel Rummelhoff.

Ta kontakt med din jordmor for påmelding til en gruppe.