Hvordan kan dere som foreldre forstå alle signalene barnet deres gir dere? Bli med på foreldrekurs i april.

Barn har mange signaler, men det er ikke alltid like lett å vite hva de har behov for. Signaler som gråt, våkenhet eller uro kan bety flere ting. 

I Bærum tilbys et foreldrekurs som handler om nettopp det å forstå barnets mange signaler. Kurset baserer seg på den såkalte «trygghetssirkelen» (Circle of Security, CoS), som er et veikart til barns følelser og behov. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Foreldre som deltar på kurset skal bli tryggere på hvordan de kan møte barnet sitt, i hele spekteret av følelser. Kursene passer i hovedsak for foreldre som har barn i alderen 0 til fem år, men foreldre med eldre barn kan også delta (ta kontakt med kurslederne). 

Kursdatoer i april: 

Det kan være fint om både mor og far er med på kurset. Barn kan dessverre ikke være med.