Hvordan forstå barnets behov og signaler? Småbarnsforeldre i Bærum har tilbud om et gratis kurs som utforsker dette.

Kurset baserer seg på Trygghetssirkelen (COS), som er en modell som hjelper foreldre å se og forstå barnets behov og signaler.

Hensikten med kurset er at foreldre skal bli tryggere på hvordan de kan møte barnet sitt i hele spekteret av følelser og behov. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om hvordan relasjonen mellom foreldre og barn kan støttes og styrkes.

Kursene holdes på Eiksmarka, Storøya og Marie Plathe helsestasjoner, med oppstart i oktober. Det er gratis å delta. 

Fakta: 

  • Kursene er i hovedsak for foreldre som har barn i alderen 0-5 år, men foreldre med eldre barn kan også delta.* 
  • Det er fint om både mor og far kan delta på kurset. Kurset går over åtte ganger. Barn kan ikke være med på kurset. Det er begrenset antall plasser. 

Kursdatoer i høst: