Ungdomsforeldre i Bærum har tilbud om flere flere temakvelder, grupper og kurs gjennom Ressursteam for ungdom.

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber med egne foreldregrupper og kurs tilpasset ungdomsforeldre.

– Mye av det vi holder på med handler om skolefravær. Hvert halvår arrangerer vi temakvelder for foreldre som har ungdom med skolevansker. Noen kan ha falt helt ut av skolen, mens andre kan ha for høyt fravær, sier psykologspesialist Hanne Naug.

I tillegg finnes det en gruppe for foreldre med barn som går på 5. til 7. trinn, og som begynner å få betydelig skolefravær, eller har vansker med å gå på skolen.

– Både foreldre til ungdom og foreldre til barn som går på 5.-7. trinn, har anledning til å få én til to individuelle konsultasjoner etter å ha deltatt på temakveldene, for å snakke om sin situasjon, sier Naug.

Følelser, gaming og rus

Foreldre som deltar på temakveldene får også tilbud om å delta på foreldregruppen «På bølgelengde med tenåringen», forteller psykolog Ingrid Greve Kostøl.

­–  Dette er en veiledningsgruppe der foreldre øver på å forstå, og kommunisere om, følelser. Gjennom forelesning, diskusjon og rollespill øves det blant annet på hvordan foreldre bør forholde seg til ungdommenes følelsesuttrykk, og hvordan det kan åpnes opp for gode samtaler, sier Kostøl.

Ressursteam for ungdom samarbeider også om flere enkeltstående arrangementer med andre:

 • Sammen med ruskonsulent Annette Bjerke arrangeres det temakvelder for foreldre som er bekymret for ungdom som bruker rusmidler.
 • Det inviteres jevnlig til temakvelder om gaming, i samarbeid med Spillhuset og Utekontakten i Bærum. Til disse kveldene inviteres foreldre som er bekymret for at det blir for mye spilling, og foreldre som vil lære mer om dataspill.
 • Ressursteamet har i flere år holdt temamøter for foreldre med barn som har CFS/ME eller liknende tilstander.

Vårens arrangementer:

 • Temakvelder om skolefravær på ungdomsskole og videregående skole: 21. mars, 3. april, 11. april, 24. april (fire sammenhengende ganger).
  Kl. 17.30–19.30
 • Temamøter om skolefravær for barn som går i 5.-7.klasse:
  19. mars, 28. mars, 4. april (tre sammenhengende ganger).
  Kl. 15–17
 • Temakveld om gaming, i samarbeid med Spillhuset og Utekontakten: 11. mars, på Helset fritidssenter på kveldstid. Ta kontakt med Utekontakten eller Ressursteam for ungdom for mer informasjon.
 • Temakveld om rusmidler, i samarbeid med ruskonsulent:
  Avholdes i løpet av våren. Dato er ikke satt, ta kontakt med ressursteamet for nærmere informasjon.
 • Temamøter om CFS/ME (fire sammenhengende ganger):
  Holdes trolig våren eller høsten 2019. Dato er ikke satt, ta kontakt med ressursteamet for nærmere informasjon.

For påmelding og mer informasjon: 
ressursteamforungdom@baerum.kommune.no