I Bærum er det tilbud om samtaler med familieterapeuter eller psykologer på helsestasjonene i Sandvika og på Bekkestua.

Bilde av ansatte i Familievernkontoret

Samtalene kan inneholde parterapi, foreldreveiledning eller familieterapi med psykologer og/eller familieterapeuter fra Familievernkontoret i Asker og Bærum.

Hensikten er bistand til par som er i en krevende livsfase, på et sted de er vant med å besøke.

 – Vi ønsker å gjøre terskelen lavere for småbarnsfamilier for å bruke Familievernkontoret, sier Håkon P. Fløisand ved Familievernkontoret.

Tilbud for alle

Tilbudet er uten egenandel. Samtalene foregår på Sandvika eller Bekkestua helsestasjoner, men par som tilhører andre helsestasjoner kan også bruke tilbudet.

Ta kontakt med din helsestasjon eller Bekkestua eller Sandvika helsestasjoner for å få en avtale. Fra høsten 2018 ble tilbudet utvidet til å gjelde Asker og helsestasjonen i Asker sentrum kan kontaktes for timeavtale.

Familievernkontoret i Sandvika tilbyr også flere kurs til foreldre, som for eksempel sinnemestring, parkurs, fedregruppe, kurs for foreldre som bor hver for seg og mekling.

Familievernkontoret i Asker og Bærum:

  • Telefon: 466 16 150
  • Telefontider: 08.30-15.00
  • E-post: fvab@bufetat.no
  • Åpningstider: 08.00-15.30