Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innenfor rammene av forebyggende psykisk helsearbeid.

Slik kontakter du PHT: 

  • Handler henvendelse om graviditet, spedbarn eller småbarn fra 0-5 år? Ta kontakt via din helsesykepleier eller jordmor på helsestasjonen din. 
  • Handler henvendelsen om barn 6-12 år? Ring telefon 951 24 287. Telefonen er betjent hverdager klokken 12.00-14.00.
  • Handler henvendelsen om ungdom 13-18 år (og ungdom over 18 dersom de går i videregående skole)? Ring telefon 415 16 819. Telefonen er betjent hverdager klokken 09.30-11.30.

PHT er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0–23 år.  

Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier/jordmor eller inntakstelefon.