Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever i en krevende hverdag, og med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov.

Stanga Avlastningssenter er klar over de ytterligere utfordringene som sårbare barn nå står i med tanke på Covid- 19, og vi jobber tett på barna for å styrke deres selvfølelse og evner til sosial interaksjon. I tillegg får barna mulighet til å føle tilhørighet i små grupper som er satt sammen med tanke på hvert barn sine utfordringer og alder, og hvor de kan få veiledning og samtaler med voksne.

Stanga Avlastningssenter er opptatt av at barn og unge skal lære mer om seg selv og andre gjennom daglige, planlagte aktiviteter og samværssituasjoner, som for eksempel turer og måltider. Det legges vekt på tillitsskapende relasjonsbygging gjennom positive opplevelser, mestring i trygge rammer. 

Foresatte søker avlastning på et eget søknadsskjema som sendes Tildelingskontoret i kommunen. 

Les mer om Stanga avlastingssenter og søknad