I Bærum leverer barnehagebarn en «CV» før de begynner på skolen. Noe av hensikten er at barnas egne tanker og meninger om skolestart skal løftes frem.

Barns Cv bilde nummer 2 hvor barn sitter å tegner og skriver

– Jeg skriver at jeg liker å klatre og at jeg liker å lage mat.  

– Jeg skriver at jeg gruer meg litt.

Tilje Jorsett Solbakken og Anna Tunold Corneliussen sitter konsentrert og skriver på hvert sitt ark i Kolsås barnehage. På arkene står det setninger som: «dette gleder jeg meg til», «dette liker jeg å gjøre» og «dette vil jeg si til de på skolen».

Arkene er et «Her er jeg»-skjema, en slags uformell «CV», som fylles ut av barnehagebarn som snart skal begynne på skolen.

– Jeg tegner meg selv, sier Anna og former et ansikt i en tom rute på arket der det står «dette er meg». 

Løfter frem barnas egne stemmer

«Her er jeg»-skjemaet er en del av overgangsrutinene mellom barnehage og skole i Bærum kommune. Skjemaet skal bidra til at barnas stemmer blir hørt i overgangen, og samtidig bidra til at lærere kan starte relasjonsarbeidet med barna så tidlig som mulig.

– Det finnes mange forventninger til at barn skal glede seg til å begynne på skolen, men barn vet ofte lite om hva de faktisk skal glede seg til og vi voksne snakker over hodene deres. Dette skjemaet bidrar til at barnas egne tanker om skolestart kommer frem, sier pedagogisk leder i Kolsås barnehage Mette Wigen.

– Samtidig ser vi at barna blir stolte når de fyller ut skjemaet, og foreldrene føler at skolene bryr seg om barna deres, fortsetter Wigen.

Anna og Tilje skal begynne på skolen til høsten og deres skjemaer skal snart sendes fra barnehagen til skolen.

Barns CV - barn som skriver og tegner

Gode overganger

Nye rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO ble rullet ut i alle barnehager i Bærum i fjor. Overgangsrutinene er utviklet over flere år og har som mål å bidra til et helhetlig opplæringsløp for alle barn i Bærum.

I tillegg til «Her er jeg»-skjemaet omfatter rutinene blant annet at alle barnehagebarn skal besøke skole og SFO bør de begynner på skolen, felles grenseobjekter som barna skal kunne kjenne igjen når de begynner på skolen, miniskoledager og trygge rammer for oppstart på SFO.

– Disse rutinene er svært viktige. Gode rammer for vekst og utvikling handler også om en trygg overgang fra barnehage og skole, sier skolesjef i Bærum Siv Herikstad.

Les mer om Bærumsskolen

Les mer om barnehage i Bærum