Psykisk helseteam for ungdom er et lavterskel-tilbud for unge som strever med lettere psykiske helsevansker.

Psykisk helseteam for ungdom er en utvidelse av skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og i videregående skole i Bærum. Hensikten er økt tilgang og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp på et tidlig tidspunkt.

– Ofte kommer vi i kontakt med ungdom eller foreldre gjennom helsesykepleier ved skolen. Det er også mulig for ungdom og foreldre å ta kontakt med oss direkte. Da har vi en samtale der vi forsøker å finne ut av om vi kan hjelpe ungdommen, eller om andre instanser er mer aktuelle, sier psykologspesialist i Psykisk helseteam for ungdom, Joakim Næss.

Normalt å streve i ungdomstiden

Næss forteller at mange foreldre tar kontakt fordi de er usikre og bekymret for hvordan en ungdom har det.

– Det kan være at ungdommen har forandret seg, eller trekker seg unna dem. Mange vet ikke helt hvordan de skal håndtere situasjonen, sier Næss.  

Foreldre som er bekymret for sin ungdoms psykiske helse, kan ta kontakt med fastlegen eller med helsesykepleier i skolehelsetjenesten, råder Næss.

–  For mange kan det være nyttig å snakke med en fagperson. Det er imidlertid ikke slik at man alltid må snakke med en fagperson. Det å snakke direkte med ungdommen om bekymringene sine, og med andre voksne i familie og nettverk bør være det første man gjør. Det å snakke med andre om bekymringene våre gir oss ofte en «realitetsorientering». Mange utfordringer ungdom møter er en del av en normal ungdomstid.

– Det er viktig å huske at barn gjerne krever andre ting, og en annen type oppfølging av foreldrene sine når de blir ungdommer. Noen ganger er denne overgangen en like stor utfordring for foreldrene som for ungdommen selv, sier psykologspesialisten.

Psykologspesialistens innspill til foreldre

  • Snakk med ungdommen din hvis du er bekymret for at han eller hun strever.
  • Vis ungdommen din at du er til stede og at du bryr deg, uten å mase.
  • Aksepter at ungdommen din avviser deg, og trekker seg unna. Ikke slutt å være til stede selv om dette skjer.
  • Snakk med andre voksne om bekymringen du har, som familie, venner, lærere eller helsesykepleier i skolehelsetjenesten. Å snakke med andre gir ofte oss mennesker en «realitetsorientering». Det kan også være nyttig for å utveksle erfaringer eller få innspill.
  • Snakk gjerne med helsesykepleier i skolehelsetjenesten, med fastlegen eller kontakt Psykisk helseteam for ungdom, hvis du er bekymret for din ungdoms psykiske helse.

Psykisk helseteam for ungdom

Psykisk helseteam for ungdom er et tilbud til ungdom som strever med lettere psykiske vansker.

Teamet bistår gjennom samtaler, enten foreldre- eller familiesamtaler eller individuelle samtaler med en ungdom. Tjenesten har også ulike gruppetilbud.

Det er lettest å komme i kontakt via helsesykepleier ved skolen. Nummeret til inntakstelefon er 67 50 69 50, men denne er kun betjent mandager kl. 9.30–11.30.

Robust psykisk helse er en viktig del av innsatsen rettet mot unge i Bærum. I bærumsskolen er folkehelse og livsmestring tverrgående tema i alle fag på alle klassetrinn i de nye læreplanene som trer i kraft fra høsten 2020.