Ensomhet er en vanlig følelse og derfor må vi snakke mer om den, skriver helsesykepleier Mona Lopez Sandeng.

Ensomhet er ikke det samme som å være alene, da mange trives i eget selskap. Ensomhet kan beskrives som en vond følelse som oppstår når det er forskjell mellom den sosiale kontakten du har med andre og den kontakten du ønsker å ha.

Ungdatarapporten 2019 fastslår at 48 prosent av ungdommene i Bærum er plaget av ensomhet. 21 prosent oppgir at de er ganske mye eller veldig mye plaget. Etter koronapandemien inntraff er det grunn til å tro at dette tallet er enda høyere, fordi ungdom ikke lenger kan omgås hverandre som normalt. Media har stadig avisoppslag om ensomme ungdom og de negative konsekvensene pandemien medfører.

Som helsesykepleiere har vi en viktig oppgave i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Her kan undervisning være et egnet universelt tiltak. Undervisning om ensomhet kan fjerne stigma, lære ungdom at ensomhet er en normal følelse og lære dem konkrete tiltak de kan gjøre både individuelt og kollektivt for å forebygge ensomhet.

Gjennom aktiv deltagelse i undervisningen er min erfaring at refleksjon rundt temaet skaper åpenhet, og at ungdom selv har mange ideer om hva som kan hjelpe.

Ungdom har fortalt meg at de tror ensomhet kan forebygges gjennom å:

  • Finne på hyggelige aktiviteter når man er alene, slik som å se gode serier, dyrke en hobby og være aktiv. 
  • Ta initiativ til å omgås andre, takke ja til invitasjoner og ikke være for redd for avvisning.
  • I juleferien foreslår flere at klassechatten kan brukes til å invitere hele klassen til aktiviteter som snøballkasting, aking, grilling, online pepperkakebaking og gaming, samt at man kan sende en hyggelig melding til en man vanligvis ikke henger med.

I undervisningen suppleres deres forslag med innspill, hvor målet er å lære ungdom hva de selv kan gjøre for å være mindre ensomme, til tross for strenge smittevernstiltak.

Ungdom nevner ofte at det å snakke med noen kan hjelpe, og jeg er enig i at åpenhet er viktig. Det krever mot å fortelle og ta kontakt, da det innebærer en risiko for avvisning. Men gevinsten er ofte stor for den som våger. Jeg heier på at vi alle kan prate mer åpent om ensomhet. Det er tross alt en normal følelse som de fleste av oss kjenner på iblant. Ungdom nevner at foreldre er viktige samtalepartnere, men ikke alle vil prate med foreldrene sine.

I julen er mange tjenester stengt, og det er viktig at ungdom får informasjon om hjelpetelefoner og chatter de kan benytte om de trenger noen å prate med. Ung.no har for eksempel en slik oversikt. 

Hilsen helsesykepleier i Bærum kommune Mona Lopez Sandeng.